برچسب: گردن درد، درد گردن، مهره ها، دیسک، ضعف عضلات،

گردن درد

گردن درد

علت اصلی اغلب دردها در ناحیه گردن ضعف عضلات، پوزیشن های نامناسب، وضربه های وارده بر گردن میباشند که همه ی این عوامل با تقویت عضلات و اصلاح حالات بدنی قابل جلوگیری است.