برچسب: ورزش، ورزش تی آر ایکس، تحمل وزن بدن، استقامتی، قدرتی،

ورزش تی آر ایکس چیست؟

به یک سری تمرینات مقاومتی گفته میشود که با تحمل وزن بدن و با استفاده از کش مخصوص تی آر ایکس انجام میشود. (کش تی آر ایکس را میتوانید از فروشگاه های ورزشی تهیه نمایید)