برچسب: یوگا، افراد مبتدی، شنا سوئدی، تقویت عضلات، کشش، انعطاف پذیری،

تمرینات یوگا برای افراد مبتدی

این تمرینات یوگا برای افراد مبتدی و برای تقویت عضلات و کشش و انعطاف پذیری بدن به کار میرود. وقتی شما از خواب بیدار میشوید میتوانید پس از کمی حرکات کششی این تمرینات را انجام دهید.