برچسب: کمر درد، دیسک ها، رباط ها، ستون فقرات، چرخش لگن، شنا، دوچرخه سواری، پیاده روی، کمر،

تمرینات مناسب و نامناسب برای کمر درد

اگر در هنگام ورزش احساس درد و ناراحتی در ناحیه کمر دارید و پس از فعالیت بیشتر، این درد بهبود یافت مسئله ی خاصی نیست ولی اگر با گرم شدن بدن و پیشرفت تمرین باز هم درد داشتید سریعا آن حرکت را متوقف کنید و برای انجام آن با پزشک خود مشورت کنید.