برچسب: کشش، انعطاف پذیری، دست ها، پا، دامنه حرکتی، آسیب، درد،

چند تمرین برای بالا بردن انعطاف پذیری

به طور معمول پس از یک روز با فعالیت بدنی و کار زیاد شما با کشش، خستگی را تا حد زیادی کاهش میدهید که این کار حس خوشایندی به شما میدهد اما کشش و انعطاف پذیری مهمترین قسمت فعالیت بدنی و آمادگی جسمانی است کشش میتواند دامنه حرکتی را در بدن بهبود بخشد و از بروز آسیب ها و دردها در بدن جلوگیری کند.