برچسب: مجله سلامت، تکنولوژی، تمرینات ورزشی، سلامت جسمی و ذهنی،

مجله سلامت چیست؟

در پی پیشرفت تکنولوژی و سهل شدن زندگی برای بشر، به همراه فوایدی که تکنولوژی به ارمغان آورده است، مضراتی را نیز برای ما به همراه داشته که میتوان به کم تحرکی، بیماری های مختلف نبود و زمان برای آماده سازی غذاهای سالم و رو آوردن به غذاهایی که سریع آماده میشدند (فست فودها) و سبک زندگی غلط و عدم استفاده صحیح از بدن (مانند نحوه غلط راه رفتن و یا نشستن)، احساس کمبود مطلب درباره ی چگونگی زندگی سالم حس شد و باعث به وجود آمدن مجله سلامت و تندرستی گردید.