برچسب: لاغری، رژیم، کالری، عادت غذایی، کاهش وزن، سبزیجات،

کاهش وزن و لاغری بدون رژیم

به آرامی غذا را میل کنید این کاربه لاغری شما کمک میکند هرچقد که زمان خوردن را افزایش دهید هورمون هایی در بدن شما آزاد میشود که دستور سیری به بدن شما میدهد.