برچسب: تاثیرات کوهنوردی، جسم، روح، ذهن، تناسب اندام، خواب آرام و راحت، افسردگی ها، استرس ها، تقویت قدرت مغز،