برچسب: افراد دیابتی، دیابت، ورزش، ورزش های مفید برای افراد دیابتی، زمان ورزش افراد دیابتی، کاهش سطح قند خون، ترشح انسولین،