برچسب: اسکی، اسکی و تاثیرات آن بر روی بدن، سوزاندن کالری ها، تقویت مغز، تقویت عمومی بدن، تقویت عضلات پایین تنه،