برچسب: آرنج درد

آرنج درد

یکی ازشایع ترین دردهای ناحیه آرنج به بیماری آرنج تنیس بازان شهرت دارد. این بیماری بر اثر تکنیک های ضربه زدن نادرست و حرکات تکراری که در ناحیه آرنج انجام می‌شود و به کارگیری عضلات ضعیف و کوچک به جای استفاده از عضلات بزرگتر رخ می‌دهد.